Projektové řízení

Jedná se o jednu z nejdůležitějších činností v rámci realizace projektu. Na schopnostech a zkušenostech Projektového Manažera závisí ne zcela výjimečně i úspěšnost celého projektu. Z toho důvodu jsme vytvořili na základě zkušeností z realizovaných projektů naši vlastní projektovou metodologii „10 S“ – „Ten steps“. Metodologie „10:S“ zahrnuje 10 fází projektu:

 1. Definice požadavků
 2. KickOff meeting
 3. Analýza a návrh řešení – Cílový koncept
 4. Odsouhlasení cílového konceptu
 5. Vývoj a testování
 6. Implementace systému
 7. Školení
 8. Akceptace
 9. Zahájení produktivního provozu
 10. Asistence

Cílem metodologie je bezproblémové vedení projektu směřující k efektivnímu využívání vlastních i cizích zdrojů, přičemž je nutno plně uspokojit definované požadavky zadavatele vycházející z aktuálních potřeb. Výsledkem projektu pak musí být informační systém, jehož vlastnosti jsou ověřeny a jsou v souladu s Cílovým konceptem. Nedílnou součástí metodiky „10:S“ je také Řízení změn a Řízení rizik.

Přínosy metodologie v rámci projektu:

 • obdržení časového rámce
 • dodržení požadovaného rozsahu
 • dodržení plánovaného rozpočtu
 • definované podmínky předání

Nepřímé přínosy po předání systému do produktivního provozu:

 • zefektivnění procesů podporovaných informačním systémem (IS)
 • úspory nákladů plynoucích z nasazení IS
 • efektivnější řízení hlavního procesu
 • jednoduchý přístup k datům, možnost nasazení Business Inteligence
 • zlepšení ekonomických ukazatelů
 • rychlejší rozvoj společnosti

Proč Brokl Consulting?

Jsme česká rodinná firma a pomáháme podnikatelům i společnostem se zavedením inovací do výroby.

Máme bohaté zkušenosti v oblasti zpracovatelského průmyslu, zvláště pak automobilového, strojírenského a plastikářského.

Poradíme také v oblasti marketingu, obchodu nebo s nasazením informačních systémů.

Kontaktujte nás

Brokl Consulting s.r.o.

Na Stráni 528

Slušovice

763 15

 

 +420 724 271 020

 +420 575 570 497

 zdenek.brokl@b-consulting.cz

 

IČ: 03567311

DIČ: CZ03567311